Masterbranders

Branding voor u als werkgever

Werkgeversimago
Het werkgeversimago, ook wel employer brand genoemd, vormt de basis voor organisaties om het best passende talent, van startend tot professional, aan zich te binden. Vaak blijkt het bedrijfsimago nog leidend bij het werven van nieuw talent. Hierbij is de gedachte dat een goed product of uitstekende dienst ook resulteert in een sterk imago als werkgever. Klanten leggen deze link alleen minder snel dan wenselijk is. Het gevolg is dat organisaties tegen de beperking aanlopen dat zij niet het juiste talent aan zich weten te binden dat hard nodig is om te kunnen concurreren of groeien.

MasterBranders heeft ervaring met het opzetten, implementeren en behouden van een goed werkgeversimago om op die manier als ‘top of mind’ werkgever het best passende talent aan de organisatie te binden en dit talent daarnaast te behouden.

Ervaring van MasterBranders is opgedaan bij organisaties als Rabobank, KPMG Meijburg & Co, Pon en KLM. Hier lag de focus vaak op het werven, selecteren en behouden van jong talent voor de startersprogramma’s en traineeships. Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande projecten vind je hier.